Proč ISIS?

Isis patřila mezi nejvýznamnější bohyně starého Egypta. Je nazývána „Královnou nebes˝, „Matkou přírody˝, “Bohyní lásky, kouzel a léčení˝.

Manželka boha Usira (Osirise) a matka boha Hora Eset, Řeky a Římany zvaná Isis, byla nejvíce uctívanou bohyní starých Egypťanů. Byla také nejdéle uctívanou bohyní, a to nejen v egyptském, nýbrž v celosvětovém měřítku. První doklady o jejím kultu pocházejí z konce 4. tisíciletí př. n. l. a poslední z poloviny 1. tisíciletí n. l.. Eset byla jakýmsi ideálem ženy: ušlechtilá, krásná, milující, věrná a měla velký cit pro mateřství. K tomu byla ještě vybavena kouzelnou mocí, kterou využívala výhradně ke konání dobra a k hájení spravedlnosti.